КОНТАКТ

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА „ЦЕРСКИ МАРШ“

Господар Јевремова 13, Шабац

МБ: 28118201

ПИБ : 108136983,

Телефон/факс : 015/351-145

Рачун : 105-5700442-94 АИК банка

Email : [email protected]

https://cerskimars.org.rs

Како до нас?

Можете и да попуните контакт формулар